Rumble: Největší hvězdy amerického profesionálního wrestlingu v akci!

Rumble

Co je "rumble" v americkém profesionálním wrestlingu?

"Rumble" v americkém profesionálním wrestlingu je speciální druh zápasu, který se vyznačuje velkým počtem účastníků. Je to vyvrcholení události, která přitahuje fanoušky z celého světa. "Rumble" je charakteristický tím, že wrestlerové vstupují do ringu postupně s krátkými časovými odstupy. Cílem každého wrestlera je vyřadit soupeře přehozením přes ringovou šňůru tak, aby jeho oba nohy dotkly země mimo ring. Tento typ zápasu je známý pro svou akčnost a nevyzpytatelnost, což ho činí jedním z nejoblíbenějších formátů profesionálního wrestlingu.

Historie a vývoj "rumble" v profesionálním wrestlingu.

Historie a vývoj "rumble" v profesionálním wrestlingu sahá až do 80. let 20. století. První "rumble" zápas se konal v roce 1988 pod názvem "Royal Rumble". Tato událost byla inovativní, protože zahrnovala více wrestlerů v ringu najednou. Od té doby se "rumble" stala jednou z nejpopulárnějších a nejočekávanějších událostí roku.

Původní formát "rumble" zápasů byl jednoduchý - každé dvě minuty vstoupil nový wrestler do ringu. Cílem bylo vyřadit soupeře přehozením přes ringovou šňůru tak, aby oba jeho nohy dotkly země. Poslední wrestler, který zůstal v ringu, se stal vítězem.

Během let se pravidla a formát "rumble" zápasů měnily. Počet účastníků se zvýšil na 30 a interval mezi jejich příchody byl prodloužen na 90 sekund. Byly také přidány různé speciální pravidla, jako například možnost eliminace skrz ringovou šňůru nebo přes horní lano.

V posledních letech se objevují i tematické "rumble" události, jako je ženská verze "Royal Rumble" nebo "Andre the Giant Memorial Battle Royal". Tyto události přinášejí nové zážitky a příležitosti pro wrestlerky a fanoušky.

Historie "rumble" je plná ikonických momentů, jako vítězství The Rocka v roce 2000 nebo návrat Johna Ceny po zranění v roce 2008. Tato událost se stala také platformou pro rozvoj kariér mnoha wrestlerů, kteří se díky účasti ve "rumble" dostali do popředí zájmu fanoušků.

Celkově lze říci, že "rumble" je jedinečným a vzrušujícím formátem profesionálního wrestlingu. Jeho historie a popularita dokazují, že tato událost má pevné místo v srdcích fanoušků i wrestlerů.

Pravidla a formát "rumble" zápasů.

Pravidla a formát "rumble" zápasů se v průběhu let vyvíjely, ale základní principy zůstávají stejné. Zápasy typu "rumble" začínají obvykle s určeným počtem wrestlerů na ringu. Hlavním cílem je vyřadit soupeře přehozením přes ringovou lano tak, aby dopadli na podlahu mimo ring. Poslední wrestler, který zůstane v ringu, se stává vítězem.

Během "rumble" zápasů jsou wrestlerové eliminováni postupně. Eliminace nastane tehdy, když je wrestler přehozen přes lano a jeho nohy dosednou na podlahu mimo ring. Některé události používají speciální pravidlo, že wrestler musí být vyhozen oběma nohama najednou.

Dalším aspektem "rumble" zápasů je časový interval mezi vstupy jednotlivých wrestlerů do ringu. Obvykle je to každých 90 sekund nebo dvou minut. Čím déle trvá zápas, tím více wrestlerů se zapojí do akce a tím intenzivnější se stane prostředí.

Formát "rumble" událostí se liší podle organizace a předem stanovených pravidel. Některé události mohou mít speciální pravidla pro určité vstupy nebo překvapivé návraty bývalých wrestlerů. To dodává zápasu napětí a překvapení pro diváky.

"Rumble" zápasy jsou obvykle součástí větších profesionálních wrestlingových událostí, jako je například "Royal Rumble" od WWE. Tyto události jsou velmi populární a přitahují tisíce fanoušků po celém světě. "Rumble" se stal ikonickým formátem, který přináší vzrušení a dramatické okamžiky do světa profesionálního wrestlingu.

Význam a popularita "rumble" v profesionálním wrestlingu.

Význam a popularita "rumble" v profesionálním wrestlingu je nezpochybnitelná. Tato událost představuje vrchol sezóny a diváci se na ni těší s napětím. Rumble zápasy jsou plné akce, dramatických momentů a nečekaných obratů. Jsou to zápasy, které dokáží oslovit široké spektrum fanoušků, od dětí po dospělé. Popularita "rumble" je také patrná ve sledovanosti televizních přenosů a prodeji lístků na živé akce. Tato událost přináší wrestlerům velkou prestiž a mnohdy se stane jejich průlomovým okamžikem v kariéře. Nejlepší wrestlerové se právě díky úspěchu v rumble zápasech dostali do popředí a stali se ikonami tohoto sportu. Celkově lze říci, že "rumble" je klíčovým momentem v profesionálním wrestlingu a bez něj by tato disciplína ztratila svou jedinečnost a atraktivitu.

Největší "rumble" události a vítězové v historii.

Největší "rumble" událostí v historii profesionálního wrestlingu je bezpochyby Royal Rumble. Tato událost se koná každý rok od roku 1988 a je považována za jednu z nejprestižnějších v rámci WWE. Vítěz Royal Rumble získává možnost bojovat o hlavní titul na WrestleManii, největším wrestlingovém akci roku. Mezi nejslavnější vítěze patří Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, The Rock či John Cena. Tito wrestlerové si díky svým výhrám z Royal Rumble události zajistili trvalé místo ve wrestlingové historii.

Techniky a strategie používané v "rumble" zápasech.

Techniky a strategie používané v "rumble" zápasech jsou klíčovými faktory pro úspěch wrestlerů. Jednou z nejčastěji používaných technik je eliminace soupeřů přehozením přes ringovou šňůru. Wrestleři také často využívají různé chvaty, údery a skoky, aby oslabili své soupeře a zvýšili svou šanci na vítězství. Strategie se liší podle každého wrestlera - někteří preferují agresivní útoky ihned po vstupu do ringu, zatímco jiní se snaží vydržet co nejdéle na okraji ringu a vyčkávat na vhodnou příležitost k eliminaci soupeřů. Vzhledem k velkému počtu wrestlerů ve "rumble" zápasech je důležité mít dobrou fyzickou kondici a schopnost rychlé reakce. Efektivní komunikace s ostatními wrestlery může také hrát klíčovou roli při plánování společné eliminace silných soupeřů. Celkově lze říci, že techniky a strategie používané v "rumble" zápasech jsou dynamické a různorodé, což přispívá k vzrušující atmosféře těchto událostí.

Vliv "rumble" na kariéru profesionálních wrestlerů.

Vliv "rumble" na kariéru profesionálních wrestlerů je obrovský. Tato událost poskytuje wrestlerům jedinečnou příležitost ukázat své dovednosti a získat popularitu mezi fanoušky. Vítězství v "rumble" zápase často vede k prestižním titulům a vyššímu postavení ve wrestlingovém světě. Mnoho wrestlerů, jako například Stone Cold Steve Austin nebo John Cena, se stali ikonami díky svým úspěchům v "rumble". Na druhou stranu, pro některé wrestlery může být účast v "rumble" riziková, protože mohou být eliminováni brzy a jejich kariéra utrpí. Celkově lze říci, že "rumble" má velký vliv na kariéru profesionálních wrestlerů a může rozhodnout o jejich budoucím úspěchu.

Kontroverze a kritika spojená s "rumble" zápasy.

Kontroverze a kritika spojená s "rumble" zápasy

I přes obrovskou popularitu "rumble" zápasů se kolem nich vyskytly i kontroverze a kritika. Kritici tvrdí, že tento formát zápasů není dostatečně autentický a že je příliš choreografovaný. Někteří lidé také upozorňují na to, že v "rumble" zápasech může být obtížné sledovat děj, protože je soustředěn na více wrestlerů najednou.

Další kontroverzí je údajné preferování určitých wrestlerů organizacemi, které pořádají "rumble" události. Někteří fanoušci tvrdí, že vítězové jsou vybráni předem a jejich vítězství není zcela spravedlivé. Organizace profesionálního wrestlingu se však brání těmto obviněním a tvrdí, že všechny zápasy jsou skutečné a rozhodnutí o vítězi je přijímáno na základě dohody mezi wrestlerem a managementem.

Navzdory těmto kontroverzím si "rumble" události stále udržují svou popularitu mezi fanoušky profesionálního wrestlingu. Mnoho lidí je nadšeno zvraty, překvapení a vzrušením, které tyto zápasy nabízejí. Ačkoli se může zdát, že "rumble" zápasy jsou kontroverzní, nelze popřít jejich vliv na popularitu a úspěch profesionálního wrestlingu.

Budoucnost "rumble" v profesionálním wrestlingu.

Budoucnost "rumble" v profesionálním wrestlingu je velmi slibná. Tato událost se stala jednou z nejoblíbenějších a nejočekávanějších v rámci profesionálního wrestlingu. S rostoucí popularitou tohoto sportu se očekává, že "rumble" bude nadále přitahovat velké množství fanoušků a generovat vysoké tržby. Organizace jako WWE již plánují další velkolepé "rumble" události, které budou přinášet nové příběhy, rivalitu mezi wrestlery a vzrušující momenty. Je jasné, že "rumble" zůstane nedílnou součástí profesionálního wrestlingu i do budoucna.

Závěr: "Rumble" je neodmyslitelnou součástí profesionálního wrestlingu. Tato vzrušující a adrenalinová událost přitahuje fanoušky z celého světa. Její historie sahá až do 80. let minulého století a od té doby se stala jednou z nejpopulárnějších akcí v wrestlingovém světě. Pravidla a formát "rumble" zápasů se vyvíjely až do dnešní podoby, kde se účastníci snaží vyřadit soupeře přes ringovou lana. Vítězstvím v "rumble" zápase si wrestleri zajistí prestiž a často i šanci na hlavní titulový zápas na nejbližší velké události. Techniky a strategie používané v "rumble" zápasech jsou různorodé, ale všechny mají za cíl přežít co nejdéle ve ringu. I přes kontroverze spojené s manipulacemi a nespravedlnostmi je "rumble" stále oblíbeným formátem mezi fanoušky i wrestleri samotnými. Budoucnost "rumble" v profesionálním wrestlingu je jasná - bude pokračovat jako jedna ze stěžejních událostí každého ročníku. "Rumble" je prostě neodmyslitelnou součástí tohoto vzrušujícího sportu.

Publikováno: 16. 02. 2024

Kategorie: sport

Autor: Petr Novotný

Tagy: rumble | americký profesionální wrestler